E-læring

Green Belt Basic, Del 1

Kurset gir deg en introduksjon til metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter vha. rammeverket Six Sigma.

For den interesserte vil dette kurset være en god forberedelse til senere deltakelse på Aksenas Green Belt og Black Belt klasseromskurs.

E-læringskurset utgjør første halvdel av Green Belt Basic.

Innhold i kurset

 1. Praktisk anvendelse av metoden DMAIC for gjennomføring av forbedringsprosjekter.
 2. Føringer for gode problembeskrivelser.
 3. Introduksjon til verktøyet SIPOC for overordnet kartlegging av prosesser der en antar å finne viktige årsaker til et forretningsproblem.
 4. Introduksjon til verktøyet CTQ for visualisering av kundens krav til prosessen som skal forbedres.
 5. Systematisk tilnærming til identifisering av rotårsaker.
 6. Introduksjon til fiskebeinsdiagram som visuell støtte i arbeidet med å kartlegge rotårsaker.
 7. Introduksjon til histogram, paratodiagram og kontrolldiagrammer.
 8. Forbedringsprosjektets hovedleveranser i forbedringsfasen.
 9. Forbedringsprosjektets hovedleveranser i kontroll-fasen.

Praktisk informasjon

Varighet
Ca 3-4 timer effektiv tid.

Støttede medier
PC/Mac, nettbrett og smarttelefoner.

Eksamen
Multiple Choice etter gjennomført kurs med krav til ca 75% korrekt besvarelse (testen kan tas flere ganger og er inkludert i kursavgiften).

Pris
En-bruker: kr. 3.990 + mva. For bedriftsavtale, vennligst kontakt oss.

 

Sertifisering:
Sammen med Green Belt Basic Del 2 gir kurset Yellow Belt-sertifikat* etter vellykket gjennomføring av multiple choice eksamen.

Tilgang
Kursavgiften inkluderer et 12-måneders abonnement med tilgang til kurset i hele perioden. Abonnementet kan avsluttes eller fornyes etter avsluttet abonnementsperiode.

Start kurset
Lanseres i november 2019.

*) E-læringskursene Green Belt Basic Del 1 og Del 2 omfatter mer enn det som normalt inngår i et Yellow Belt e-læringskurs. Likevel innfrir de ikke våre krav for Green Belt-sertifisering. Det utstedes derfor et Yellow Belt Six Sigma og Yellow Belt Lean-sertifikat etter godkjent eksamen fra hhv. Del 1 og Del 2.

Merk at Green Belt-sertifisering gis først etter et gjennomført fysisk klasseromskurs og godkjent gjennomføring av et forbedringsprosjekt.

Om e-læringskursets moduler:

E-læringskurset består av 7 moduler. Hver modul har en eller flere videoer.

Modulene har følgende innhold:

Modul 1:

 • Introduksjon
 • Læringsmål
 • Praktisk informasjon om navigering

Modul 2:

 • Introduksjon til Six Sigma som mekanisme i et business improvement system
 • Roller og ansvar i forbedringsprosjekter
 • Introduksjon til roadmap, storyboard og project charter

Modul 3:

 • Leveranser i Define-fasen
 • Føringer for en god problembeskrivelse
 • Overordnet prosesskartlegging vha. SIPOC
 • Kartlegging av kundekrav med støtte i CTQ-treet

Modul 4:

 • Introduksjon til fremgangsmåten i Measure/Analyze-fasen
 • Introduksjon til vanlige verktøy i Measure/Analyze-fasen
 • Introduksjon til fiskebeinsdiagram
 • Introduksjon til prosessanalyse vha. flytskjemaer 
 • Introduksjon til histogram, paretodiagram og kontrolldiagram

Modul 5:

 • Introduksjon til fremgangsmåten i Improve-fasen
 • Introduksjon til vanlige verktøy i Improve-fasen
 • Introduksjon til verktøy for risikoanalyse
 • Introduksjon til prioriteringsmatrise

Modul 6:

 • Introduksjon til viktige leveranser i Control-fasen

Modul 7:

 • Oppsummering
 • Din vei videre

Modul 8:

 • Multiple choice test (valgfri)

Kursholdere

Sven H. Danielsen,
Leder Aksena, Dr. ing, Black Belt
Sven-Danielsen-lite
Henning Bakken,
Senior rådgiver Aksena, Black Belt
Henning Bakken

Hvordan starte kurset?

Kurset startes fra vår Akademi-portal der du:

 1. Registrerer deg som bruker med navn og gyldig e-post adresse.
 2. Verifiserer e-post adressen din - brukeren blir da opprettet.
 3. Betaler for kurset dersom det ikke er et gratis-kurs.
 4. Gjennomfører kurset*.

*) Merk at du kan gjennomføre kurset når du vil og på medier som er angitt over - i ditt eget tempo. Du kan spille av innhold i kurset om igjen og du har tilgang til alt innhold så lenge abonnementet ditt er gyldig. 12 måneders abonnement er inkludert etter start av kurset.

Dette e-læringskurset lanseres i november 2019.

 

Om sikkerhet og bedriftsavtale

Bedriftsavtale
E-læringskursene tilbys også gjennom bedriftsavtaler. To typer avtaler tilbys:

1) Rabatter ved kjøp av lisenser til flere enkeltbrukere
2) Etablering av e-læringsløsningen på kundens interne nett 
 
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og diskusjon om alternativene.
 
 

Om sikkerhet og SCA
I september 2019 ble "Strong Customer Authentication" (SCA) for internettbaserte betalingsløsninger gyldig. Dette er ett av de nye kravene i PSD2 (The second Payment Services Directive) som stiller krav til autentisering ved elektronisk betaling. Intensjonen med SCA er å redusere bedrageri og øke sikkerheten for nettbaserte transaksjoner.

Aksenas Akademi-løsning støtter SCA og er godkjent iht "3DS 2.0" som er autentiseringsverktøyet i SCA. Aksenas kunder trenger ikke å gjøre noen tiltak på sin side, men kan være trygge på at transaksjonene gjennomføres på en sikker måte.

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling 
ta en titt på vår blogg og få inspirasjon til å kontakte oss

Besøk bloggen