fbpx

Ole Jonny Brattum, tidligere organisasjonsdirektør i Toyota

Ole Jonny Brattum har i mer enn 30 år arbeidet som personal- og organisasjonsdirektør i Toyota. I denne perioden samarbeidet han med David Kvebæk, “myndiggjøringsfilosofiens far”. Toyota har gjennom en operasjonalisering av myndiggjøringsfilosofien oppnådd imponerende resultater og har med dette vist at investeringer i medarbeidere lønner seg.