Intern forretningsutvikling

Bli fremragende

Har du spørsmål? 900 32 717
14. oktober 2019

Green Belt

Kurset utgjør første halvdel av Black Belt. Lær om Six Sigma forbedringsprosjekter og Lean-strukturer for operativ kontroll og forbedring i linjeorganisasjonen.

Mer om kurset
14. oktober 2019

Black Belt

Vårt mest komplette kurs i hvordan drive intern forretningsutvikling. Lær om Six Sigma forbedringsprosjekter, Lean-strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring, utvikling og implementering av strategi samt dataanalyse.

Mer om kurset
26. november 2019

Myndiggjørende ledelse

Dette kurset er for deg som vil akselerere din utvikling i rollen som leder.

Mer om kurset
9. desember 2019

Oppgradering til Black Belt

Oppgrader fra Green Belt til Black Belt! Lær om operasjonalisering og implementering av strategi samt visualisering og analyse av fakta.

Mer om kurset
På forespørsel

Møte- og tavlestrukturer

Lær hvordan du kan etablere en møtestruktur for kontroll og effektiv kommunikasjon i den daglige driften/operasjonen.

Mer om kurset
På forespørsel

Arbeidsplassorganisering vha. 5S

Kom i gang med 5S-arbeidet gjennom denne workshopen.

Mer om kurset
På forespørsel

Forsøksdesign

Lær hvordan virksomheten kan bruke forsøksdesign å oppnå bedre produkter og samtidig redusere utviklingskostnad og tid.

Mer om kurset
På forespørsel

A3-problemløsning

Lær om standardisert problemløsning og rotårsaks-analyse.

Mer om kurset
På forespørsel

Kontinuerlige forbedringer og vsm

Lær hvordan avdelingen kan standardisere arbeidet med kontinuerlige forbedringer og gjøre verdistrømanalyse.

Mer om kurset
På forespørsel

Yellow Belt - Six Sigma

Lær om metodisk definering og gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av Six Sigma.

Mer om kurset

It's time to start investing in yourself

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling -
les om aktuelle temaer på vår blogg og få mer kunnskap om hvilke temaer det kan være spennende å lære mer om.

Til våre artikler