fbpx

Myndiggjørende ledelse

Dette kurset er for deg som vil akselerere din utvikling i rollen som leder.

Oppstart: 27.05.2019

Påmeldingsfrist: 15.05.2019

Pris: 9500

Antall dager: 2

Sted: Drammen

Myndiggjørende ledelse: 27.05.19 - 28.05.19

Fremragende resultater skapes av fremragende mennesker.

Dette kurser er for deg som ønsker konkrete innspill på hvordan du kan utvikle deg i rollen som leder.

Vi tar utgangspunkt i Toyota, Norge som et “case”. Toyota har oppnådd imponerende resultater år etter år. En viktig faktor som forklarer suksessen er deres tilnærming til lederutvikling. Tilnærmingen er en tilpasning og konkretisering av David Kvebæks myndiggjøringsfilosofi (se under).

Kurset gir deg kunnskap om:

 1. Toyotas operasjonalisering av Kvebæks myndiggjøringsfilosofi.
 2. Hvordan du kan benytte myndiggjøringsfilosofien til å bli enda bedre i rollen som leder.
 3. Hvordan du og virksomheten kan benytte myndiggjøringsfilosofien til å forbedre prosessene for å tiltrekke, velge og følge opp medarbeidere.
 4. Hvordan virksomheten kan benytte myndiggjøringsfilosofien for å forbedre prosessene for å avvikle ansettelsesforhold.
Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres på Clarion Collection Tollboden Hotell, Drammen. Hotellet ligger mindre enn 5 minutters gange fra togstasjonen der også flytoget stopper.

3 uker før kursstart får du tilsendt agenda og informasjon om booking av hotellrom (dersom du har behov for overnatting). Du kan selvfølgelig booke rom tidligere om du ønsker det.

Om tidspunkter for gjennomføring:

 • Oppstart hver dag: 8.30
 • Avslutning hver dag: 16.00
Jim Collins forskning og Toyotas resultater

Den verdenskjente forskeren og forfatteren Jim Collins (www.jimcollins.com) har i mer enn 25 år studert hva som skal til for å skape varig fremragende virksomheter. Hans forskning viser blant annet at fremragende virksomheter skiller seg sammenlignbare virksomheter i evnen til å tiltrekke og utvikle de rette menneskene.

Toyota i Norge er et eksempel på en fremragende organisasjon som har oppnådd imponerende resultater. Bak denne suksessen ligger et langsiktig, målrettet arbeid med medarbeiderne og lederne. Et arbeid som startet i 1984 da de bestemte seg for å bli fremragende og la konkrete mål for dette. Som følge ble det etablert et langsiktig og tett samarbeid med den anerkjente familieterapeuten og bedriftsrådgiveren David Kvebæk (Modum Bad). Hensikten var å forstå og operasjonalisere og Kvebæks teorier om det myndiggjorte mennesket. Resultatet av samarbeidet ble konkrete tilnærminger til:

 1. Utvikling av den enkelte i rollen som leder (bruk av språk, adferd, kommunikasjon)
 2. Prosessen for å tiltrekke, velge, utvikle og følge opp medarbeiderne.
 3. Prosessen for å avvikle arbeidsforhold til medarbeidere som ikke møter Toyotas krav
Om kursleder Ole Jonny Brattum

Kursleder er Ole Jonny Brattum, personal- og organisasjonsdirektør i Toyota gjennom 30 år. Han var sentral i samarbeidet med Davik Kvebæk og den tilhørende treningen av Toyotas ledere og markedsapparat gjennom Toyota-skolen. Brattum gir deg innsyn i Toyotas disiplinerte reise fra og med beslutningen om å bli fremragende frem til i dag. Han beskriver deretter myndiggjøringsfilosofien, hva det innebærer å være myndiggjort som person og opptre myndiggjort i ulike situasjoner og ulike prosesser (se innhold under). Kursets innhold engasjerer alle. Det legges derfor opp til diskusjoner, refleksjon og øving.

Innhold - detaljert

Myndiggjøring:

 • Grunnleggende begreper
 • Selvfølelsens sammensetning
 • Ulike selvfølelsesprofiler
 • Forskjellen mellom selvtillit og selvfølelse

Myndiggjort og myndiggjørende opptreden:

 • Grunnleggende holdning
 • Personlige egenskaper
 • Språkbruk/kommunikasjon

Myndiggjort og myndiggjørende opptreden i tilknytning til:

 • Introduksjon til rekrutteringsprosessen
  • Valg av arbeidsmetodikk å “berike beslutningsgrunnlaget”
 • Se – tenk – plan – gjør (PDCA)
  • Forbedringsgrupper (kaizen-grupper) – kopling til andre kurs i Aksenas kursportefølje
  • Evaluering
  • “Radarpar”
  • Mentor
 • Løpende, dagligdagse hendelser
  • Blant annet: oppfølging av arbeidsforhold som utvikler seg negativt
  • Ditt rom i mitt hus
  • Ærlige innspill
 • Medarbeidersamtaler
 • Krevende samtaler
  • Forberedelser
  • Gjennomføring
Foredragsholdere

Ønsker du å delta på kurset, eller få mer informasjon?

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.