fbpx

Introduksjon

Jim Collins forskning (www.jimcollins.com) viser at fremragende virksomheter har implementert konkrete mekanismer for operativ kontroll og forbedring. Collins forteller om hva som skal til for å bli fremragende. Aksena har investert mer enn 12.000 timer for å utvikle et konsept for intern forretningsutvikling som forteller hvordan en skal bli fremragende. Integrerte deler av Lean, Six Sigma, Balansert Målstyring og Business Process Management inngår i konseptet. Aksenas kurs formidler konseptet på en enkel, forretningsorientert måte.

De mest omfattende kursene Black Belt (BB) og Green Belt (GB) er designet for ledere og fagpersoner med sterk interesse for intern forretningsutvikling. Kursene har plass til diskusjon og refleksjon for å utvikle innsikt og forståelse. De kortene og mer fokuserte 2-3 dagers kursene skal støtte ledere (med GB/BB-bakgrunn) når de skal involvere øvrige medarbeiderne i den målrettede utviklingen av virksomheten.

MERK: De detaljerte kursbeskrivelsene finnes under hovedmenyen “kurskalender” og vises når du klikker på kurstitlene der.

Green Belt og Black Belt

Green Belt kurset utgjør de 2 første modulene i Black Belt-kurset. Black Belt-kurset består av 4 moduler :

 • Modul 1: fokuserer på Six Sigma som prosjektmetode for prosessforbedringer. Øvingene er i hovedsak knyttet til deltakernes egne forberedte prosjektforslag.
 • Modul 2: fokuserer på (Lean) ledelsesstrukturer som linjelederen trenger for å ha kontroll og utvikle egen enhet. Øvingene er i hovedsak knyttet til utvikling av linjestrukturene i deltakernes egne virksomheter.
 • Modul 3: fokuserer på strukturer for å utvikle og implementere strategi. Porteføljestyring og implementering av Lean + Sigma inngår i dette. Eksterne foredragholdere fra kjente norske virksomheter presenterer caser. Øvingene er i hovedsak knyttet til utvikling av strategistrukturer i deltakernes egne virksomheter.
 • Modul 4: fokuserer på verktøy for standardisert måling, analyse og faktabaserte beslutninger. Minitab brukes som programvare.

De som velger å ta Green Belt-kurset kan senere oppgradere seg til Black Belt. Green Belt-kurset gjennomføres også bedriftsinternt, ofte med tilpasninger.

Fokuserte kortere kurs

For virksomheter med behov for fokuserte kurs i temaer som også behandles i GB og BB-kursene, gjennomfører vi også følgende kurs (bedriftsinternt og åpent):

 • Myndiggjørende ledelse: 2 dagers kurs. Dette kurset beskriver Toyota sin operasjonalisering av David Kvebæks myndiggjøringsfilosofi. Gjennom implementeringen av filosofien har Toyota oppnådd imponerende resultater. Kurset gir deg konkrete forslag til strukturer for din egenutvikling i rollen som leder. Kurset gir også konkrete forslag til strukturer for å tiltrekke og utvikle de rette medarbeiderne.
 • A3-problemløsing med årsaksanalyse: 2 dagers kurs med trening i gjennomføring og fasilitering av A3-problemløsing med rotårsaksanalyse. Deltakerne skal i øvingene arbeide med forberedte egne problemer.
 • Kontinuerlige forbedringer og verdistrømanalyse (VSM): 2 dagers kurs der vi konkretiserer strukturer og verktøy for kontinuerlige forbedringer på avdelingsnivå. Kurset bør ses i sammenheng med kurs i A3-problemløsing med årsaksanalyse. Deltakerne skal i øvingene arbeide med å forbedre strukturene for kontinuerlige forbedringer i egen virksomhet/enhet.
 • Møte- og tavlestrukturer: 2 dagers kurs i der vi konkretiserer møte og tavle-strukturer for bedret kontroll og effektiv kommunikasjon i driftsorganisasjonen.
 • Arbeidsplassorganisering vha. 5S: Dette er en workshop med varighet som tilpasses den enkelte virksomhet. Workshopen skal hjelpe deltakerne å komme i gang og deretter selv videreføre arbeidet med arbeidsplassorganiseringen. Deler av treningen vil gjennomføres i de lokalene som skal reorganiseres.
 • Yellow Belt: 2 dagers introduksjonskurs i Six Sigma som prosjektmetode for forbedringsprosjekter.

Vi tilbyr også følgende bedriftsinterne kurs på 0,5 til 3 dager:

 • Introduksjon til virksomhetsutvikling ved hjelp av Lean og Six Sigma.
 • Maskinvedlikehold.
 • Raske omstillinger ved hjelp av SMED
 • Lederens standard arbeid.
 • Dialogverktøy (for å trene team og mellom-ledere i lederrollen)
 • Eksperimentell forsøksdesign

Kurset i eksperimentell forsøksdesign er et avansert kurs rettet mot Black Belt-personer og utviklingsingeniører med behov for denne kompetansen.