fbpx

Om Aksena

Aksena AS er et norsk selskap.

Vi utvikler mennesker som utvikler virksomheter. Det har vi gjort siden 2003.

Vår entusiasme og vårt engasjement er knyttet til å forstå og formidle kunnskap om hva som skal til for å skape fremragende resultater. Med utgangspunkt i Jim Collins forskning systematiserer, tilpasser, konkretiserer, utvikler og formidler vi mekanismer for operativ kontroll og intern forretningsutvikling. Six Sigma, og Lean (med Hoshin Kanri) er sentrale byggeklosser. Relevante deler av teoriene for prosesstyring (BPM) og balansert målstyring (BSC) inngår også i helheten.

I Norge har vi de siste årene gjennomført:
 • 25 Lean + Six Sigma Black Belt kurs (16 dager)
 • mer enn 50 Lean + Six Sigma Green Belt kurs (8 dager)
 • mer enn 30 Lean + Six Sigma introduksjonskurs for toppledelse og fagpersoner
 • ca 15 kurs i Dataanalyse og Eksperimentell forsøksdesign

Hvem er vi til for?

Vi henvender oss til enkeltpersoner og virksomheter som ønsker å bli fremragende. Virksomheter som vi gjerne engasjerer oss i har komplekse prosesser med sterke innbyrdes sammenhenger.

Viktige kunder:

Nammo, Oso Hotwater, FMC Kongsberg Subsea, AF Gruppen, Kitron, Eltek, Vestre Viken HF, Q-free, Aker Solutions, MHWirth, Tine, Telenor, Norkring, Kongsberg Gruppen, Stokke, GKN Aerospace, Statens Pensjonskasse, Sopra Steria.

Hvorfor velge våre kurs?

 • Vi har hovedfokus på kurs og har som ambisjon å tilby en fremragende, helhetlig kursportefølje for virksomheter og personer som ønsker å bli fremragende.
  • Mer enn 12.000 timer er investert i å kombinere, tilpasse og videreutvikle eksisterende teorier og beste praksis for å oppnå denne ambisjonen.
 • Kursene har forretningsfokus. Deltakerne trenes i verktøy og metoder med utgangspunkt i forretningsbehovet, prosessbehovene og kundebehovene.
 • Kursene går i dybden og ivaretar samtidig helheten. Våre mest populære kurs har derfor varighet på 8 til 16 dager.
 • Kursdeltakerne øver ferdigheter i verktøy og metoder. 30-40% av kurstiden benyttes til praktiske øvinger og diskusjoner. Mange av disse på deltakernes egne problemstillinger.
 • Kursholderne har lang erfaring fra næringslivet og scorer meget høyt på kursdeltakernes evalueringer.
 • Kursene har høy kvalitet og topp aktualitet. Kursmaterialet er basert på erfaringer med tilsvarende material fra 3 sentrale internasjonale rådgivingsvirksomheter, 3 internasjonale industrikonsern, gjennomgang av utallige artikler og bøker i tillegg til innspill fra og samarbeid med ledere og fagpersoner i kjente nordiske virksomheter.
 • Metoder og verktøy er internasjonalt anerkjente og er ikke lisensbelagte.
 • Vi har dialog med en rekke virksomheter i Norge som arbeider målrettet med Lean og Six Sigma. Vi formidler derfor ofte kontakt mellom virksomheter som ønsker å ta del i andres erfaringer, valg og løsninger.

Våre tjenester

Noen virksomheter ønsker bistand i implementeringen av Lean og Six Sigma. I dette arbeidet kan vi:

 • Støtte virksomhetens programansvarlige (Lean-manager) i arbeidet med å planlegge og implementere.
 • Gjennomføre internutdanning.
 • Støtte enkeltprosjekter i bruk av metode og verktøy.
 • Støtte ledere i deres rolle som aktive pådrivere.
 • Støtte styringsgrupper i arbeidet med å etablere og gjennomføre prosesser for valg av prosjekter, rapportering og oppfølging av prosjekter.